คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว (Private Course)

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว แบบสอนสด เรียนเดี่ยว หรือ เรียนกลุ่ม ผ่านโปรแกรม SKYPE นักเรียนจะได้สนทนาโต้ตอบ และเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ Real Time Learning ช่วยกระตุ้นการใช้งานภาษาญี่ปุ่นผ่านการฝึกฝนการใช้งาน

เซ็นเซทั้งชาวไทย และเจ้าของภาษา

นักเรียนสามารถเลือกเรียนกับเซ็นเซได้ทั้งชาวไทย และเซ็นเซเจ้าของภาษา เซ็นเซสามารถปรับความเร็วในการสอนให้เหมาะสมแก่นักเรียนแต่ละบุคคลได้ และนักเรียนสามารถแจ้งเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เซ็นเซจะวางแผนการสอนตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงตามจุดประสงค์ของนักเรียน

ใครไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็เรียนได้..

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่เนื้อหาเริ่มต้น ใครไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็เรียนได้ เตรียมตัวสอบวัดระดับผ่านการติวด้วยข้อสอบ หรือต้องการลับคมทักษะการใช้งานภาษาในการพูด การอ่านและการฟัง สนทนาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สนทนาเพื่อการทำงาน โดยคอร์สปรับทักษะเฉพาะ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สามารถสื่อสารในระดับ N4 ได้เป็นอย่างน้อย และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เหมาะกับนักเรียนในระดับ N3 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คอร์สเรียสนทนา

  • สนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไป เริ่มต้น 400฿ / ชั่วโมง
    ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน ทั้งการปรับพื้นฐาน
  • เนื้อหาเฉพาะทางในสายอาชีพต่าง ๆ เริ่มต้น 500฿ / ชั่วโมง
    (*ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน สอนโดยฮารุกะเซ็นเซ*)

เรียนตัวต่อตัว เหมาะกับเราหรือไม่ ?

สำหรับนักเรียนที่ไม่มั่นใจว่า การเรียนแบบตัวต่อตัวจะเหมาะกับเราหรือไม่ เอริเซ็นเซมี Check List เพื่อช่วยหาสไตล์การเรียนที่เหมาะกับเรา

☐ ต้องการแรงกระตุ้นในการเรียน
☐ รู้สึกเบื่อ เมื่อต้องนั่งดูคลิปคนเดียวนาน ๆ
☐ ติดนิสัยการผัดวัน หรือรูสึกขี้เกียจ หากต้องเริ่มเรียนด้วยตัวเอง
☐ เป็นคนกระตือรือร้น ชอบตั้งคำถาม และต้องการได้คำตอบทันที
☐ ชอบการเรียนแบบ Active สามารถโต้ตอบได้ ทนต่อการกดดันเล็กน้อยได้
☐ การเรียนตัวต่อตัว จะมีการฝึกใช้ภาษา และถาม-ตอบตลอดการเรียน นักเรียนอาจมีความรู้สึกกดดันเล็กน้อยระหว่างการฝึกฝน

หากนักเรียนรู้สึกเห็นด้วยกับ Check List ข้างต้นนี้ แสดงว่านักเรียนอาจจะเหมาะกับการเรียนแบบตัวต่อตัว เพราะการเรียนแบบนี้จะช่วย Boost ศักยภาพในการเรียนของเราได้ดี พร้อมทั้งสร้างแรงกระตุ้นในการใช้งานภาษาอย่างเต็มที่ ได้มีโอกาสใช้งานจริงผ่านการฝึกฝนการสนทนา การฟัง และการเขียนในชั้นเรียน นักเรียนจะได้ทักษะที่ครบถ้วนจากการเรียนอย่างแน่นอนค่ะ

ทำอย่างไร หากคุณกังวลเรื่องวันและเวลาในการเข้าเรียน ?

หากคุณมีเวลาทำงานที่ไม่แน่นอน ทำให้ตารางเวลาในการเรียนไม่สามารถกำหนดชัดเจนได้ คุณสามารถพูดคุยกับเซ็นเซเพื่อตกลงเวลาเรียนที่เหมาะสมในแต่ละคาบเรียนของคุณได้ล่วงหน้า และคุณสามารถยกเลิกคาบเรียนของคุณได้ หากคุณมีธุระสำคัญที่ต้องจัดการ
การจองเวลาเรียนและยกเลิกเวลาเรียน จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงเวลาเรียนอย่างน้อยที่สุด 2 ชั่วโมง เพื่อให้เซ็นเซสามารถปรับเปลี่ยนตารางได้ กรณีที่คุณขาดเรียนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งในช่วงเวลาที่กระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถรปรับเปลี่ยนตารางได้อย่างเหมาะสม
คาบเรียนนั้นจะถูกคำนวณชั่วโมงเรียนตามปกติ และคุณจะเสียสิทธิ์ในคาบเรียนนั้นทันที

นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการเรียนตัวต่อตัว ?

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน แนะนำให้นักเรียนทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

☑︎ ดาวน์โหลด ติดตั้ง พร้อมทั้งลงทะเบียน ID แอปพลิเคชัน SKYPE ให้เรียบร้อยก่อนถึงนัดหมายเรียน
☑︎ ตั้งค่าแอปพลิเคชัน ได้แก่ การใช้งานกล้อง การใช้งานไมโครโฟน ปรับการตั้งค่าทุกอย่างให้พร้อมก่อนเรียน
☑︎ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ชาร์ตแบตเตอรี่ อุปกรณ์การเขียนสำหรับจดบันทึก และเอกสารประกอบการเรียน

หากมีปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE Official @japanesebyeri โดยต้องติดต่อก่อนถึงเวลาเรียน

ดาวน์โหลด SKYPE

SKYPE สำหรับใช้บนคอม

สำหรับคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และ Mac

การดาวน์โหลด Skype แสดงว่า
คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

SKYPE สำหรับใช้บนมือถือ

ใช้งานได้กับ Android และ iPhone