คอร์สมินนะโนะนิฮงโกะ 1

คอร์สมินนะโนะนิฮงโกะ 1

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน! ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คอร์สมินนะ โนะ นิฮงโกะ 1”
นักเรียนสามารถ เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ได้ผ่านทุกอุปกรณ์และไม่มีเวลาจำกัดในการเรียน
พร้อมปรึกษาเอริเซ็นเซได้ตลอดการเรียนค่ะ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

  • ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและสนใจเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง
  • ผู้ที่ต้องการนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้งานต่อยอดในอนาคต
  • ผู้ที่เรียนภาษาเพื่อใช้สอบ ยื่นขอวีซ่าหรือใช้ในการทำงาน
  • ผู้ที่ต้องการเวลาเรียนที่อิสระยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

เนื้อหาคอร์สเรียน

คอร์สเรียนระดับพื้นฐาน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 เป็นคอร์สรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการจัดวางตารางการเรียนของตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ที่สะดวก และสามารถใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการเรียนได้จากทุกที่ เนื่องจากมีการแบ่งเนื้อหาเป็นบทเรียน แบ่งย่อยเป็นหัวข้อที่ง่ายต่อการทบทวน และใช้เวลาไม่นานในการเรียน 1 หัวข้อ ในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ฝึกการฟัง และการสนทนา โดยจากเนื้อหาทั้งหมด 12 บท นักเรียนจะได้รับทักษะดังต่อไปนี้

1. เรียนรู้วิธีการใช้ประโยคคำนามเพื่อสร้างประโยคอธิบายง่าย ๆ ได้ เช่น แนะนำชื่อ อายุ อาชีพของตนเองและคนอื่น บ่งชี้สิ่งของและสถานที่ต่าง ๆ ได้ บอกความเป็นเจ้าของ สอบถามที่มา โรงเรียน บริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัดอย่างง่าย ๆ ได้
2. สามารถบอกเวลา และกิจกรรมง่าย ๆ ได้ สามารถสร้างนัดหมาย หรือบอกกิจวัตรประจำวันของตัวเองอย่างง่าย ๆ ได้
3. ถามและแสดงความคิดเห็นโดยใช้คำคุณศัพท์ง่าย ๆ ได้ อธิบายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ และแสดงการเปรียบเทียบได้
4. สามารถบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ เช่น สถานที่ต่าง ๆ หรือสอบเกี่ยวกับตำแหน่งของสิ่งของและสถานที่ต่าง ๆ ได้
5. รู้จักการใช้คำขยาย และเข้าใจวิธีการใช้คำช่วยซึ่งเป็นหัวใจของภาษาญี่ปุ่น เพื่อสื่อความหมายได้อย่างแม่นยำ

ซึ่งทักษะเหล่านี้เพียงพอสำหรับที่จะใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในการสื่อสารของผู้เรียนประกอบด้วย ระหว่างเรียนแนะนำให้ผู้เรียนปรึกษาเซ็นเซอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างวินัยในการเรียน

Course Information

Estimated Time: ไม่จำกัดระยะเวลา

Difficulty: ระดับต้น

Course Instructor

Eri Sensei Eri Sensei ผู้สอน/เซ็นเซ

คอร์สมินนะโนะนิฮงโกะ 1

2,500฿

หมายเหตุ : สมัครเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

บทที่ 1 – はじめまして (ยินดีที่ได้รู้จัก)

บทที่ 2 – おせわに なります (ฝากเนื้อฝากตัวด้วย)

บทที่ 3 – これをください。(เอาอันนี้)

บทที่ 4 – そちらは なんじまでですか。(ที่นั่นปิดกี่โมง)

บทที่ 5 –  このでんしゃは こうしえんまで いきますか。(รถไฟขบวนนี้ ไปโคชิเอ็นไหม)

บทที่ 6 – いっしょに いきませんか。(ไปด้วยกันไหม)

บทที่ 7

บทที่ 8

บทที่ 9

บทที่ 10

บทที่ 11

บทที่ 12 – ぎおんまつりは どうでしたか。(เทศกาลกิองเป็นอย่างไรบ้าง)

Special