คอร์สตัวอักษรญี่ปุ่นและการออกเสียง 2024

คอร์สเรียนตัวอักษรญี่ปุ่นและการออกเสียง มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนตัวอักษรคานะได้อย่างถูกต้องและสวยงาม ไม่เพียงเท่านั้น หลักสำคัญคือต้องสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง เพราะพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง จะช่วยพัฒนาทักษะการสนทนาและทักษะการฟังได้อย่างมาก ทักษะดังกล่าวเป็นหัวใจหลักของการสื่อสาร ดังนั้นในคอร์สนี้ นักเรียนไม่ได้เพียงหัดเขียนอักษร และจะได้เรียนรู้รากฐานของการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด

เอริเซ็นเซขอต้อนรับนักเรียนที่กำลังสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกท่าน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานก้าวแรกนี้ อาจไม่ง่าย และอาจเป็นก้าวที่ยากสำหรับหลาย ๆ คน แต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาสู่ขั้นถัดไป หากใครพร้อมที่จะก้าวสู่สิ่งใหม่ ๆ แล้ว ขอให้มั่นใจว่า เอริเซ็นเซจะอยู่ช่วยไขทุกปัญหาและข้อสงสัยให้นักเรียนไปตลอดการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลย ยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นได้
 • ผู้ที่วางแผนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังหรือเพื่อใช้งานภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานหรือเรียนต่อในอนาคต
 • ผู้ที่เคยเรียนตัวอักษรมาในรูปแบบของอักษรโรมันจิ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ทำให้ไม่สามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้

เนื้อหาคอร์สเรียน

 • ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมีกี่ประเภท แต่ละประเภทใช้งานอย่างไร
 • หลักการเขียนอักษรคานะของญี่ปุ่น ทั้งฮิรางานะ และคาตาคานะ (รวม 96 ตัว)
 • หลักการออกเสียงแบบเสียงขุ่น และ เสียงกึ่งขุ่น ที่เติม 〝(tenten) และ  ゜(maru)
 • หลักการออกเสียงตัวสะกดด้วยตัว っ (tsu เล็ก หรือ chiisai tsu)
 • การออกเสียงอักษรเสียงควบทั้งฮิรางานะ และ เสียงพิเศษในคาตาคานะ เช่น きょ、みょ、フォ、ティ
 • การนับตัวเลขตั้งแต่หลักหน่วย ถึงหลักล้าน (หลักที่นิยมใช้บ่อยในภาษาญี่ปุ่น)
 • การแนะนำตัวง่าย ๆ และการทักทายพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

 • สามารถเขียนตัวอักษรคานะ ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม อ่านง่าย
 • เข้าใจวิธีการออกเสียงตัวอักษร ทั้งรูปแบบตัวอักษรเดี่ยว เสียงสะกด เสียงขุ่น เสียงกึ่งขุ่น ส่งผลให้ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและฟังภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น
 • สามารถนับเลขหลักหน่วยถึงหลักล้านได้โดยไม่เกิดความสับสน สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเช่น การซื้อของ หรือใช้เรียนต่อยอดในบทเรียนหลักได้เลยทันที!
 • สามารถอ่านศัพท์ที่เขียนด้วยฮิรางานะ และคาตาคานะได้ครบถ้วน
 • รู้จักวิธีการแนะนำตัวอย่างง่าย และสามารถกล่าวทักทายในระดับพื้นฐานเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

รายละเอียดคอร์สเรียน

ระยะเวลาเรียน : ไม่จำกัดระยะเวลา

ระดับความยาก : ระดับพื้นฐาน

ประเภทของคอร์สเรียน :

คอร์สเรียน Instructor

Eri Sensei Eri Sensei ผู้สอน/เซ็นเซ

คอร์สเรียนตัวอักษรญี่ปุ่นและการออกเสียง

990฿

หมายเหตุ : สมัครเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6